1. หลักการโดยทั่วไป
  1. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลควบคุมความสัมพันธ์ตามสัญญาต่อผู้เล่นเกมและ www.happyvegas.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
  2. ผู้เล่นตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ เมื่อมีการเข้าชม หรือ ใช้งาน ส่วนใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์  Happy Vegas หรือเว็บไซต์อืนๆ ที่อยู่ภายใต้ชื่อของ Happy Vegas ผ่านโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการเกมส์ โดยรวมไปถึงแอพพลิเคชั่น หรือการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ใดๆ ที่มีการมอบอำนาจหรือกรรมสิทธิ์ผูกมัดกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ 1. ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชี 2. การทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับเกมส์ทั้งหมด 3. เงื่อจไขข้อตกลง 4. นโยบายของเราใน aggregate ในที่นี้และอ้างถึง “ข้อตกลงและเงื่อนไข”
  3. คุณต้องทำการอ่าน เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดนี้โดยระมัดระวัง ก่อนที่จะคลิกเลือกปุ่ม “ยอมรับ”หากคุณไม่เห็นด้วยในส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญา ท่านต้องไม่เข้าใช้งานในเว็บไซต์อีกต่อไป
  4. เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้ในทันทีที่ท่านกดปุ่ม “ยอมรับ” ซึ่งเป็นการยืนยันกับ Happy Vegas ว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้พร้อมทั้งยอมรับกับข้อตกลงดังกล่าวแล้ว จากการใช้งานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของทางเว็บไซต์ เป็นการยืนยันว่าคุณได้ยอมรับกับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้น
  5. Happy Vegas มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กฏระเบียบ และ ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างผู้เล่น และ Happy Vegas ได้ทันที Happy Vegasจะดำเนินการให้ความมั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบต่างๆ หากผู้เล่นไม่ตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้เล่นต้องทำการยกเลิกการใช้บริการและปิดบัญชีโดยทันที หากผู้เล่นยังคงดำเนินการใช้งานต่อไป หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว จะถือว่าผู้เล่นยอมรับข้อตกลงต่างๆ อัตโนมัติ
  6. Happy Vegas ดำเนินการโดย Class Innovation B.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยกฎหมายใน Curacao โดยมีที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ที่ Korporaalweg 10, Curaçao ภายใต้ใบอนุญาต Gaming Curacao หมายเลข No. 365/JAZ.
  7. เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ถือเป็นข้อผูกพันระหว่างคุณกับ Happy Vegas.
  8. ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นไม่สอดคล้องกันระหว่างกฏนี้ และ กฏจากเกมแต่ละเกม ให้ถือว่าเหนือกว่า ในลักษณะของเกมที่เฉพาะเจาะจงในกฏและข้อตกลงไม่คลอบคลุมแต่ให้บังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆนี้ระหว่างผู้เล่นและ Happy Vegas
  9. คุณเข้าใจและยืนยันที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ และแม้ว่าสัญญานี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากทางเราตลอดเวลา
  10. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ บน Happy Vegas จะมีผลบังคับใช้ทันที โดยผู้ใช้จะต้องมีการตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขให้ครบถี่ถ้วน พร้อมกับกฏต่างๆ ในเกมเฉพาะเจาะจง โดยผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขของกฏต่างๆได้ โดยอ้างถึงหมายเลขเวอร์ชั่น และ วันที่ที่แจ้งไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข โดยปราศจากอคติกับที่กล่าวมาแล้ว แต่ บริษัท จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้ผู้ใช้ทราบก่อนที่จะแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญที่จะมีการทำข้อตกลงและเงื่อนไขและในกรณีดังกล่าวผู้ใช้จะได้รับบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น
  11. กฎและการอธิบายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในเกมส์ของ Happy Vegas การดูแลรักษาบัญชีของคุณจากทาง Happy Vegas นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ มีไว้ให้ในลิงค์ที่ปรากฎในเว็บไซต์ และถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันกับเงื่อนไขและข้อตกลงทางบริษัท
  12. หากอ้างอิงถึงเกมส์ของ Happy Vegas ในข้อตกลงนี้จะ หมายถึงเกมคาสิโน, รัชโปกเกอร์ และเกมส์อื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามหน้าเว็บไซต์ Happy Vegas ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มและลบเกมส์จากเว็บไซต์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท
  13. เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ได้ มีการเผยแพร่ในหลายภาษาเพื่อการกระจายของข้อมูลข่าวสารและทำให้ผู้เล่นได้เข้าใจได้ง่าย โดยฉบับภาษาอังกฤษจะยึดเป็นหลักที่ถูกต้องทางกฎหมาย ผูกพันระหว่างคุณและ Happy Vegas และในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับที่เป็นภาษาอื่นๆและเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเหล่านี้ T&C ใด ๆ จะยึดตามเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับภาษาอังกฤษ
  14. หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ มากกว่า 1 บัญชี ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาง Happy Vegas อาจทำการระงับ หรือปิดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือทุกบัญชี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง Happy Vegas หากทางบริษัทได้อนุญาตให้ผู้ใช้มีบัญชีหนึ่งคงไว้ก็จะเป็นบัญชีแรกที่คุณได้ทำการเปิดกับทาง Happy Vegas ซึ่งเงินฝากที่เหลือของคุณในบัญชีอื่นๆ จะถูกโอน โดย Happy Vegas พร้อมหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว 10% (ขั้นต่ำ 30 ดอลล่าร์) สำหรับทุกบัญชีที่มีการเปิดใช้งาน และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นก็จะให้ยึดตามเงื่อนไขและข้อตกลงของทางบริษัท
  15. ผู้ให้บริการเว็บไซต์แห่งนี้คือ Class Innovation B.V. โดยลงทะเบียนตามที่อยู่ Korporaalweg 10,Curaçao ภายใตใบอนุญาต Gaming Curacao หมายเลข No. 365/JAZ.
 2. บัญชีสมาชิก
  1. การลงทะเบียนและการเปิดบัญชีสมาชิก
   1. ในกรณีที่ต้องการใช้เงินจริงเข้าร่วมสนุกที่ Happy Vegas ผู้สมัครจำเป็นต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ถึงมีสิทธิ์ที่จะสมัครเปิดบัญชีได้ที่ Happy Vegas (“บัญชีผู้เล่น”) และรวมไปถึงการฝากเงินเข้าสู่บัญชีผู้เล่นด้วยเช่นกัน page: sign-up.
   2. ผู้เล่นที่อาศัยในประเทศที่ไม่ตรงกับบัญชีในหน้าสมัครสมาชิก ไม่สามารถที่จะสมัครบัญชีและเล่นได้ รวมถึงผู้เล่นที่อาศัยใน ออสเตรเลีย, อารูบา, โบแนเรอ, คูราเซา, ฝรั่งเศษ และ พื้นที่โพ้นดินแดน, เนเธอร์แลนด์ และ พื้นที่โพ้นดินแดน, ซาบา, สเปน, ซินต์เอิสตาซียึส, เซนต์มาร์ติน, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา และ พื้นที่โพ้นดินแดน. หรือ/และ เขตอำนาจศาลอื่นใด ที่รัฐบาลกลางของคูราเซา เห็นว่า การพนันออนไลน์ ผิดกฎหมาย
   3. ไม่อนุญาติให้เปิดบัญชีกับ Happy Vegas โดยเว็บไซต์จะทำการตรวจสอบการลงทะเบียนที่ผิดปรกติเป็นประจำ และจะระงับบัญชีของผู้เล่นอย่างทันที โดย การพนันออนไลน์เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นเองในการพิจารณาสถานะทางกฎหมายของผู้ใช้ ตามอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่น การใช้งานเว็บไซต์ Happy Vegas ที่อำนาจของศาลอนุญาติ ไม่ถือว่าเป็นคำเชื้อเชิญของ Happy Vegas เพื่อที่จะใช้งานเว็บไซต์ Happy Vegasจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการกระทำของผู้เล่น ที่ทำการพนันผิดกฎหมาย หรือ ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข
   4. Happy Vegas ขอสวงนสิทธิ์ในการแต่งตั้ง ผู้ให้บริการ ทางด้านการจ่ายเงิน Payment Solution Providers เพื่อที่จะดำเนินการ รับ และ/หรือ เงิน ในนามของ Happy Vegas
   5. ผู้เล่นไม่สามารถที่จะ พนัน เดิมพัน และ วางเดิมพัน ภายใน อาณาเขตของประเทศฟิลิปินส์ ตามที่ระบุไว้ใน ใบอนุญาติของเรา
   6. ผู้เล่นจะได้รับอนุญาติให้มีบัญชีเพียงบัญชีเดียวบนเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้เล่นพยายามที่จะสมัครสมาชิกมากกว่าหนึ่ง, บัญชีทั้งหมด รวมถึงบัญชีที่พยายามจะเปิด จะถูกบล็อค หรือ ปิดทั้งหมด
   7. หากผู้ใช้ พบว่า มีบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชีโดยใช้ชื่อต่างกัน ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้ Happy Vegas ทราบทันที
   8. ขอเปิดบัญชีสมาชิก สามารถทำได้โดยการ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน และ ส่งไปที่ Happy Vegas ออนไลน์ Happy Vegas ขอสวงนสิทธิ์ในการปฎิเสธที่จะเปิดบัญชีสมาชิก
   9. ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกกรอก หรือ ให้ไว้ เมื่อลงทะเบียนจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ ที่อยู่ และ รายละเอียดติดต่อ รวมถึง อีเมลที่ถูกต้อง สถานที่พำนัก ข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้ จะต้องเป็นจริงและถูกต้อง เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ ในการรับประกันว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริง สมบูรณ์ และ ถูกต้อง ผู้ใช้ต้องรับรู้ว่า Happy Vegas ดำเนินการขั้นตอนการตรวจสอบ ไม่ว่าจะผ่านทาง Happy Vegas หรือ ผ่านบุคคลคลที่ 3 ในการฝากเงินของผู้ใช้ ผู้ใช้อาจจะถูกขอเอกสารเพิ่มเติมจากทาง Happy Vegas ไม่ว่จะเป็น เอกสารต่างๆ เอกสารพาสปอร์ต เพื่อที่จะยืนยันตัว บัญชีผู้ใช้อาจถูก บล็อค หรือ ปิด ถ้าผู้ใช้ไม่ยินยอมที่จะให้เอกสาร ข้อมูลของผู้เล่น หรือ ให้เอกสารปลอม ที่ส่อไปทางทุจริต
   10. ในขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องเลือกใช้ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่จะสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ได้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้นั้น ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้จะต้องไม่เปิดเผยรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของตนให้ใครทราบ Happy Vegas จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิด หรือ การใช้บัญชีของสมาชิกโดยบุคคลที่สาม 3 ซึ่งอาจจะมาจาก การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ ไม่ว่าจะโดยเจตนา หรือ โดยไม่เจตนา ให้กับบุคลลที่ 3
   11. ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาติให้โอนเงินจาก บัญชีของผู้เล่น ไปยัง บัญชีท่านอื่น หรือ รับเงินจาก บัญชีของท่านอื่นได้
   12. ท่านไม่สามารถโอน, ขาย, หรือจำนำยอดคงเหลือในบัญชีของท่านไปให้กับบุคคลอื่นได้ ข้อห้ามนี้รวมถึงการโอนทรัพย์สินที่มีมูลค่าใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเป็นเจ้าของบัญชี เงินรางวัล, เงินฝาก, การเดิมพัน, สิทธิ์และ/หรือ หรือ การเคลมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเหล่านี้, การค้าที่ถูกกฎหมายหรืออื่นๆ ข้อห้ามในการโอนดังกล่าวยังรวมถึงด้วย แต่ไม่จำกัดถึงภาระผูกพันธ์, การจำนำ, การโอนสิทธิ, การเทรด, การค้า, โบรกเกอร์, การจำนอง และ/หรือ การให้ของขวัญโดยความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลที่สามใดๆ บริษัท บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล มูลนิธิ และ/หรือ ความสัมพันธ์ในรูปแบบใดๆ
  2. การฝากเงินเข้าในบัญชีสมาชิก
   1. ท่านสามารถเข้าร่วมเล่นในเกมส์ใดๆ ก็ต่อเมื่อท่านมีเงินในระบบเพียงพอต่อการเข้าร่วมการเดิมพันนั้น ทาง Happy Vegas จะไม่มีการให้เครดิตเพื่อให้สมาชิกเข้าเล่นเกมส์ได้
   2. ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิกของคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ “บัญชีส่วนตัวของฉัน” และหน้า “เงินฝาก” ของทางเว็บไซต์ คุณสามารถใช้วิธีการที่ระบุไว้ในหน้าเว็บเหล่านี้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลอยู่เรื่อยๆ และอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศ
   3. การฝากเงินบางรูปแบบอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิธีการ สำหรับค่าธรรมเนียมในการฝากเงินขณะนี้ ให้เข้าไปดูในส่วน “บัญชีส่วนตัวของฉัน” และ “เงินฝาก” โดยธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปในการโอนเงินหรือการจ่ายรูปแบบอื่น
   4. เมื่อท่านใช้งานผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการฝากเงิน เงินดังกล่าวจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อ Happy Vegas ได้รับการอนุญาต และรหัสยืนยัน หาก Happy Vegas ไม่ได้รับข้อมูลข้างต้น ท่านก็จะไม่สามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีเดิมพันได้
   5. เมื่อท่านใช้งานผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการฝากเงิน เงินดังกล่าวจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อ Happy Vegas ได้รับการอนุญาต และรหัสยืนยัน หาก Happy Vegas ไม่ได้รับข้อมูลข้างต้น ท่านก็จะไม่สามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีเดิมพันได้
   6. Happy Vegas สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบตัวตนของท่านเพิ่มเติม เมื่อมีการฝากเงินเข้าสู่ในบัญชีสมาชิก
   7. Happy Vegas ไม่ให้สินเชื่อใด ๆ สำหรับการใช้บริการ
   8. ยอดคงเหลือในบัญชีเครดิตสมาชิกของคุณจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย
  3. การจัดการบัญชี
   1. Happy Vegas เป็นผู้จัดการระบบบัญชีสมาชิกของท่าน คำนวณจำนวนเงินของท่านที่ได้ลงเดิมพัน หรือเสนอให้มีการเดิมพัน ซึ่งจะแสดงถึง(“เงินเก็บในระบบ”) และ คำนวณ (“เงินที่ใช้เดิมพันได้”) รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับเงินเดินพันในแต่ละครั้งที่มีการเข้าเล่นเกมส์ระหว่างคุณ กับ สมาชิกท่านอื่นๆ
   2. เงินที่อยู่ในบัญชีสมาชิกของท่านที่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการเดิมพัน ถือเป็นบัญชี “เงินที่ใช้เดิมพันได้” และเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะสามารถใช้เดิมพันในเกมส์หนึ่งๆได้
   3. Happy Vegas จะคำนวณบัญชี (“เงินเก็บในระบบ”) และ (“เงินที่ใช้เดิมพันได้”) ที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง และถือเป็นการสิ้นสุด ไม่มีข้อผิดพลาด และจะไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนใดๆ ต่อไป
   4. Happy Vegas จะดำเนินการตามหลักการ และโดยทั่วไปจะนำกำไรมาชดเชยส่วนที่ท่านขาดทุนไป
   5. หากคุณได้ทำการฝากเงินเข้าสู่บัญชีสมาชิก เงินนั้นจะเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่าน จนกว่าท่านจะนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการเดิมพัน หรือรับเดิมพันจากเว็บไซต์ Happy Vegas ทางระบบจะเก็บเงินของท่านไว้จนกว่าท่านได้ทำการเดิมพันและรับทราบผลของการเดิมพันนั้นแล้ว
   6. หากคุณได้ทำการเดิมพันในเว็บไซต์ Happy Vegas ทาง Happy Vegas จะเก็บเงินเดิมพันดังกล่าวในระบบไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลของผู้ชนะ ในช่วงนี้เงินเดิมพันที่ท่านร่วมรายการจะไม่สามารถยกเลิก หรือ ทำการถอนได้ ภายใต้การควบคุมของ Happy Vegas
  4. การจ่ายเงินรางวัล
   1. หากได้รับผลของเกมส์ที่ท่านเข้าร่วมแล้ว ทาง Happy Vegas จะทำการยืนยันผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ และจะมีการรวมผลการชนะในทุกรายการ นำไปใช้กับบัญชีสมาชิกของคุณ
   2. ถ้า Happy Vegas ให้เงินเครดิตเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยผิดพลาด โดยที่ท่านไม่ได้ชนะในเกมส์นั้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ทางบุคคล หรืออื่นๆ จำนวนเงินนั้นถือเป็นทรัพย์สินของทาง Happy Vegas และจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกโอนออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากก่อนที่ทาง Happy Vegas จะรับทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น ท่านได้ทำการถอนเงินจำนวนนั้นโดยที่ท่านมิได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในทางกฎหมาย การจ่ายเงินผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทกำหนดให้เป็นเงินที่ต้องได้รับการชำระคืนจากท่านมายัง Happy Vegas ในทุกกรณีที่มีการให้เงินผิดพลาด ท่านสมาชิกจะต้องมีหน้าที่แจ้งให้กับทาง Happy Vegas รับทราบทันทีผ่านทางอีเมล์
   3. Happy Vegas จะดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินเกินเทียบเท่า 2,500 USD ใดๆ อย่างไรก็ตาม Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบดังกล่าวในกรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้ใช้ที่ต่ำกว่า
  5. การถอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ
   1. คุณอาจทำการถอนเงินเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวน “เงินที่ใช้เดิมพันได้” ในบัญชีของคุณใน Happy Vegas โดยดำเนินการได้ใน Happy Vegas พร้อมกับแจ้งการถอนเงินที่ถูกต้องในเว็บไซต์
   2. หากจะทำการถอนเงินทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณต้องทำการยกเลิกรายการที่คุณได้ทำการเดิมพันไว้อยู่
   3. การถอนเงินจะต้องทำผ่านทางเว็บไซต์ โดย Happy Vegas จะไม่ยอมรับการถอนเงินที่มาจากทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ นอกจากนี้พนักงานของ Happy Vegas จะไม่สามารถระเลยกระบวนการดังกล่าวนี้ได้
   4. สำหรับการป้องกันผู้ใช้ ในช่วงเวลาใดๆ ยี่สิบสี่ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถถอนได้เฉพาะจำนวนเงินสูงสุดตามสถานะของบัญชีผู้เล่น เว้นแต่จำนวนนั้นได้รับความเห็นชอบจากที่ตกลงกันไว้
   5. Happy Vegas เสนอรูปแบบในการถอนที่หลากหลาย โดยในการถอนนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการถอนที่ท่านได้เลือกไว้ ท่านสามารถถอนเงินที่ได้จากการชนะเกมส์เดิมพันได้ โดยการถอนเงินนั้นจะดำเนินการตามวิธีที่ท่านเคยได้เลือกไว้สำหรับการฝากเงิน สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆในการถอนเงิน ให้เข้าไปที่ “บัญชีส่วนตัวของฉัน” และ”การถอนเงิน” สำหรับการเลือกในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือไปจากนี้ ธนาคารของคุณอาจมีค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมนี้อาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้
   6. Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตคุณวิธีเดียวกันกับทีท่านเคยได้ทำการฝากเงินเข้ามากับทางระบบ
   7. Happy Vegas อาจร้องขอเอกสารที่สามารถยืนยันและระบุตัวตนของท่าน ในการถอนทุกครั้ง
   8. ในการขอถอนเงินจากการชนะรางวัลที่เกินกว่า 3,000,000 บาท ทาง Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินชนะรางวัลเป็นช่วง 10 เดือน และมีดอกเบี้ยให้ท่านในการจ่ายเงินแต่ละครั้ง
   9. ในระหว่างขั้นตอนการถอนเงิน บัญชีผู้ใช้จะถูกตรวจสอบรูปแบบการเดิมพันที่ผิดปกติและแตกต่างจากการเดิมพันทั่วไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรม โดยการเดิมพันคู่กัน การเดิมพันในอัตราที่ส่วนต่างของกำไรต่ำหรือเท่ากับศูนย์ หรือการเดิมพันที่ลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเดิมพัน ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการเดิมพันที่ผิดปกติเพื่อมีวัตุประสงค์ให้ยอดเดิมพันครบตามที่กำหนด หากทาง Happy Vegas พบว่ามีการเดิมพันที่ผิดปกติเกิดขึ้น ทาง Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงิน และ/หรือยึดเงินรางวัล รวมถึงโบนัสทั้งหมด
   10. ก่อนการถอนเงินสดที่ฝาก หรือ เงินสดที่ชนะ จะต้องมีการทำเทิร์นอย่างน้อย 1 เท่า ผู้ใช้ควรเลือกที่จะทำเช่นนี้ ผู้ใช้เพียงแต่อาจจะถอนจำนวนเงินที่เขาฝากไว้ ซึ่งอาจจะหรืออาจจะไม่ได้เรียกรับรางวัลโบนัส ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผลรวมโบนัสทั้งหมดยังคงอยู่ในบัญชีหรืออาจจะถูกถอนออกจาก Happy Vegas ตัวอย่างเช่น: ผู้ใช้ฝากเงิน 600 บาท และ Happy Vegas เสนอ 600 บาท เป็นโบนัสเงินฝาก จะมี 1,200 บาท แล้วอยู่ในบัญชีผู้ใช้ ก่อนที่จะถึงค่าเดิมพันต่อรองตามข้อเรียกร้อง (ซึ่งมักจะเป็น 40 เท่าของจำนวนเงินโบนัส) ผู้ใช้อาจต้องการถอนจำนวนเงินที่ฝากของพวกเขา (600 บาท) Happy Vegas จะถอนโบนัสและเงินรางวัลใดๆ หรือการแพ้ก่อนที่การถอนจะได้รับการอนุมัติ หากผู้ใช้มีการเดิมพันแล้วส่วนหนึ่งของยอดเงินรวมในบัญชี ผู้ใช้สามารถขอถอนเงินส่วนที่เหลือหลังจากที่ผลรวมโบนัสที่ได้รับกลับไปยัง Happy Vegas แล้ว Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือถือเป็นการโมฆะโบนัสใดๆ ที่นำเสนอให้กับผู้ใช้ใดๆ สำหรับเหตุผลที่รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัด การละเมิดโดยผู้ใช้
   11. มันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลของการถอนเงินที่สะสมเกินยอดที่กำหนดไว้ Happy Vegas สำหรับสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ใช้ที่ถูกต้อง หรือบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเป็นทางการ (ยืนยันตัวตนและอายุ) และค่าสาธารณูปโภคที่ผ่านมาในชื่อของผู้ใช้ และวันน้อยกว่า 3 เดือน (ยืนยันที่อยู่อาศัย) ในกรณีของเงินฝากผ่านบัตรเครดิต ผู้ใช้อาจจะถูกขอให้ส่งสำเนาของด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิตที่ใช้เฉพาะการแสดงหกครั้งแรก และสี่ตัวสุดท้ายของหน้าและตัวเลขที่หลบซ่อนอยู่ที่ CVV2 จากด้านหลัง
   12. นอกจากนี้ Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะขอเอกสารที่กล่าวถึงในข้างต้น 2.5.11 สำหรับเจ้าของบัญชีใดๆ ที่ได้ทำรายการถอน
   13. การถอนไปยังบัตรเครดิต/เดบิตเป็นไปไม่ได้ที่จะไปยัง Visa หรือ Visa electron และ Mastercard
   14. สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ Happy Vegas จะส่งจำนวนเงินไปยังบัญชีเดียวกันจากการที่เงินที่จ่ายเข้าบัญชีของผู้ใช้ได้เกิดขึ้นเท่านั้น
   15. จำนวนเงินที่จ่ายเงินขั้นต่ำเป็น 500 บาท สำหรับการจ่ายเงินรางวัล Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
   16. Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการจ่ายเงินรางวัลที่ 300,000 บาท ต่อสัปดาห์
   17. Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในกำหนดหรือตั้งค่าวงเงินการฝากและการถอนของผู้เล่นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. การปิดบัญชีสมาชิกของคุณ
   1. บัญชีของสมาชิกอาจถูกปิดหรือระงับบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา และ Happy Vegas จะคืนเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของคุณทั้งนี้จะต้องมีการหักลบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกับการถอน การปิดบัญชีของคุณนั้นคุณจะต้องยกเลิกการเดิมพันใดๆที่ได้ทำไว้และยังคงอยู่ในระบบ
   2. วิธีการชำระเงินคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา
   3. Happy Vegas ขอสงวนสิทธิและความถูกต้องในการปิดบัญชีของคุณและจะทำการคืนเงินในส่วนที่เป็นบัญชี “เงินที่ใช้เดิมพันได้” และยังคงการเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินโดย ทาง Happy Vegas มีดุลยพินิจแต่ทางผู้เดียวในการพิจารณาและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   4. หากคุณไม่ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกผ่านทางอินเตอร์เนตโดยใช้ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” ของคุณ เป็นระยะเวลานาน 1 ปี เงินคงเหลือในบัญชีทั้งหมดจะถูกย้ายออกจากบัญชีสมาชิกของคุณ ภายหลังจากการแจ้งผ่านทางอีเมล์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
   5. Happy Vegas ขอสงวนสิทธิและความถูกต้องในการเก็บกักหรือยกเลิกรางวัสโบนัส หากโบนัสดังกล่าวไม่มีการนำเอามาใช้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้ประกาศให้รางวัล
   6. ในกรณีที่ทางผู้เล่นใช้โบนัสในการเล่นเกมส์ที่ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษจากโบนัสดังกล่าวนี้ได้ ทาง Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องในการถอนเงิน จะทำการยกเลิกเงินโบนัส และ ผลชนะที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทำการระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว หากมีการพบว่าได้ทำการกระทำใดๆที่ขัดต่อกฎข้อนี้
 3. ภาระหน้าที่ของคุณในฐานะผู้เล่น
  1. คุณทำการประกาศและยืนยันตนเองว่า:
   1. ท่านเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรืออ้างอิงตามอายุที่เป็นขั้นต่ำที่ใช้บังคับตามกฎหมายยึดตามบุคคลส่วนใหญ่ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ท่านมีสิทธิที่จะทำการเข้าร่วมเล่นเกมส์จากเว็บไซต์
   2. ท่านจะทำการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ และการเข้าเป็นสมาชิกมีจุดประสงค์หลักที่เข้าร่วมคือเพื่อการเล่นเกมส์เท่านั้น และมิใช่เป็นการกระทำซึ่งเล็งเห็นให้เกิดผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน หรือ กระบวนการอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเล่นเกมส์ของท่าน จำกัดไว้ให้เป็นงานอดิเรก หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสนุก หรือพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น
   3. ท่านเข้าร่วมในเกมส์ตามความประสงค์ของท่านเองและมิใช่เป็นการกระทำเพื่อบุคคลอื่นบุคคลใด
   4. ผู้เล่นยืนยันว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา
   5. ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ให้ไว้กับทาง Happy Vegas ในช่วงที่สัญญานี้ยังมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลในการบังคับใช้ ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องแจงกับทาง Happy Vegas ทราบทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
   6. ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการรายงานและจ่ายภาษีที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายในกรณีที่มีการชนะเงินรางวัลจากทาง Happy Vegas
   7. เงินที่คุณได้ฝากเข้าไว้ในบัญชีผู้ใช้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเงินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย
   8. ท่านมีความเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมในเกมส์ ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการสูญเสียเงินฝาก ในเงินที่ท่านได้ฝากเข้าในบัญชีสมาชิกของท่านได้
   9. ท่านไม่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดในทางที่ผิดหรือกระทำการใดๆ กับคุณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดต่อกฎที่มีไว้ ไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยในการเล่นเกมส์หรือ เทคนิคต่างๆ รวมทั้งฮาร์ดแวร์ช่วยในการเล่นเกมส์ ทาง Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปิดบัญชีสมาชิกของคุณ หรือไม่อนุมัติให้คุณเข้าร่วมในเกมส์หรือกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
   10. ในกรณีฝากหรือถอนเงินออกจากบัญชีสมาชิก ผู้ใช้จะต้องทำรายการฝากหรือถอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของตัวเอง หรือบัญชีที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
   11. ซอฟท์แวร์ที่ได้จัดทำขึ้นให้กับทางผู้เล่น ทาง Happy Vegas เป็นเจ้าของ หรืออาจมีที่มาจากบริษัทอื่นใด ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรแกรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้เหล่านี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านอาจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่าน หรือเพื่อใช้เป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องตามกฎ และข้อระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   12. ลักษณะการปฏิบัติตนในการเล่นเกมส์ที่ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านควรมีความสุภาพต่อผู้เล่นท่านอื่นๆ และ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ Happy Vegas ท่านควรคำนึงและหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพรวมทั้งการสนทนาที่เกิดขึ้นในห้องแชทสนทนา
  2. การปิดบัญชีหรือการระงับบัญชีชั่วคราว
   1. หากบัญชีของผู้เล่นไม่มีประวัติการดำเนินการใดกับทางเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกัน 12 เดือน บัญชีของผู้เล่นนั้นๆจะถูกพักการใช้งาน โดยทางเว็บไซต์จะแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการทางบัญชีของผู้เล่นในเดือนที่ 11 เพื่อรับทราบ Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินที่คงเหลือและโบนัสในบัญชีผู้เล่นได้อย่างถูกต้อง และในกรณีที่ผู้เล่นไม่ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีมาเป็นเวลา 12 เดือน บัญชีของผู้เล่นจะคงอยู่และใช้งานได้ เพียงแต่ยอดเงินคงเหลือและโบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกไป ในส่วนบัญชีของผู้เล่นที่ตรวจสอบพบว่ากระทำการโดยทุจริตยอดเงินคงเหลือและโบนัสทั้งหมดจะถูกหักออกทันทีภายใน 1 เดือนหลังจากการแจ้งเตือน
 4. ความรับผิดชอบต่อการเล่นเกมส์
  1. ผู้เล่นสามารถใช้ดุลพินิจในการจำกัดการวางเดิมพันด้วยตัวของผู้เล่นเอง โดย Happy Vegas มีตัวเลือกในการจำกัดการเล่นเกมส์ดังต่อไปนี้:
   จำกัดยอดวางเดิมพันสูงสุด ในช่วงระยะเวลาตามที่ผู้เล่นต้องการ
   จำกัดยอดวางเดิมพันเสียสูงสุด ในช่วงระยะเวลาที่ผู้เล่นต้องการ
   จำกัดระยะเวลาที่ผู้เล่นจะอยู่ในระบบต่อการล็อคอินหนึ่งครั้ง
   จำกัดการเข้าสู่ระบบ (ผู้เล่นจะไม่สามารถล็อคอินได้) ตามระยะเวลาที่ผู้เล่นต้องการ
  2. หากท่านต้องการจำกัดการวางเดิมพัน สามารถทำได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า หรือส่งอีเมลพร้อมข้อความระบุ “ต้องการจำกัดการวางเดิมพันที่ Happy Vegas ” หรือเข้าสู่ระบบ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส่วนตัวของฉัน” ผู้เล่นสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หลังจากที่ทางเราได้รับคำยืนยันจากผู้เล่นแล้ว เราจะดำเนินการในทันที
  3. หากท่านยืนยันที่จะทำการจำกัดการเข้าใช้งานตามรายละเอียดด้านบนนั้น ท่านจะไม่สามารถเข้าไปในส่วนหน้าสมาชิกในช่วงระยะเวลาตามที่กำหนด สำหรับข้อตกลงการจำกัดการใช้งานท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  4. ในขณะที่ผู้เล่นตั้งค่าบัญชีส่วนตัว ผู้เล่นสามารถตั้งค่าลิมิตการวางเดิมพันได้ หมายถึงผู้เล่นสามารถจำกัดจำนวนเงินที่ต้องการฝาก และวางเดิมพันสูงสุด ซึ่งผู้เล่นจะสามารถฝากเงินและวางเดิมพันได้ตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้เท่านั้น เป็นระยะเวลา 7 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 7 วันนี้ ผู้เล่นจะไม่สามารถเพิ่มลิมิตยอดเงินได้ แต่จะสามารถเพิ่มยอดลิมิตได้หลังจากครบกำหนด 7 วัน
  5. หากคุณตั้งค่า “กันตัวเองจากการวางเดิมพัน (self-exclusion)” คุณจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 7 วัน หลังจากครบกำหนด 7 วัน คุณสามารถส่งอีเมลจากอีเมลที่คุณลงทะเบียน เพื่อเปิดใช้งานบัญชีผู้เล่นของคุณได้
  6. Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจในการระงับการเข้าถึงเกม หรือเพิ่มเติมเกมบนเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. Happy Vegas โปรแกรมรางวัล
  1. Happy Vegas ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมรางวัลได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หาก Happy Vegas พบว่าคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือหลอกลวงในการใช้ Happy Vegas โปรแกรมรางวัลในทางที่ผิดหรือละเมิดด้วยของข้อตกลงและเงื่อนไข Happy Vegas ทางเราขอสงวนสิทธิในการหยุดหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของคุณและ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (เช่น บัญชีการแนะนำเพื่อน) ที่ Happy Vegas ‘s ตามดุลยพินิจ
  2. คุณจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในโปรแกรมรางวัลเมื่อคุณลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้บน Happy Vegas
  3. เหรียญที่คุณสะสมในเว็บไซต์ของคุณจะมีการบันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  4. คุณจะได้รับเหรียญสำหรับการใช้งานบน Happy Vegas
  5. ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับจำนวนของเหรียญที่ได้รับและสามารถใช้ได้ ผู้เล่นสมารถมองเห็นได้เมื่อผู้เล่นคลิ๊กเข้าที ‘ข้อมูลส่วนตัวของฉัน
  6. จำนวนเหรียญที่ได้รับรางวัลสำหรับกิจกรรมเฉพาะจะมีการระบุแจ้งไว้ในเว็บไซต์
  7. เหรียญสามารถแลกได้ที่ Happy Vegas ร้านค้าเพียงที่เดียวเท่านั้น
  8. เหรียญไม่สามารถถ่ายโอนไปยังผู้เล่นคนอื่นได้
  9. จำนวนเหรียญจะถูกบันทึกและการอัฟเดตในเวลาจริง
  10. ระดับการเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงอัฟเดตทันที
  11. เพื่ออัพเลเวลไปยังเลเวล1 ได้อย่างรวดเร็วขึ้นในโปรแกรมรอยัลตี้ ผู้เล่นต้องทำการฝากเงิน การอัพเลเวลในทุกระดับจะหยุดอัพในแต่ละเลเวลจนกว่าผู้เล่นจะทำการฝากเงิน
  12. ข้อเสนอบางอย่างของร้านค้าจะมีให้เฉพาะกับผู้เล่นที่มีรายได้ถึงระดับโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงไว้
  13. Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานอย่างถาวรหรือระงับของบัญชีโปรแกรมรางวัลของผู้เล่นในกรณีที่มีการหลอกลวงหรือการฉ้อโกงทีเกิดจากผู้เล่น
  14. โจรขโมยในคาสิโน พวกนั้นอาจจะขโมยเหรียญสะสมของคุณ รีบนำมาใช้ก่อนดีกว่าคะ
 6. กฎพิเศษ
  1. ในส่วนนี้จะกล่าวถึงกฎ ข้อบังคับและสิ่งที่แสดงไว้ในสัญญาสำหรับเกมส์ใดเกมส์หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถพบได้ในลิงค์ที่ปรากฎในหน้าเดียวกัน และสอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อตกลง และทางเราจะถือว่าท่านได้ยอมรับในกฎต่างๆ ภายหลังจากการคลิกที่ปุ่ม “ข้าพเจ้ายินยอม” ที่ปรากฎในหน้านี้
  2. โปรโมชั่นของทางเว็บไซต์มอบให้สำหรับผู้เล่นที่ไม่เข้าข่ายกระทำผิดใดๆกับทางเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้หากเราตรวจพบว่าบัญชีผู้เล่นนั้นๆได้กระทำผิดเกี่ยวกับการฝากเงิน การมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี การเล่มเกมส์ที่เข้าข่ายผิดปกติหรือโกง ผู้เล่นที่สมัครเพื่อรับโบนัสอย่างเดียว และรวมถึงผู้ที่ถูกระงับการถอนเงิน ผู้เล่นที่เข้าข่ายพฤติกรรมผิดปกติเหล่านี้จะไม่ได้รับโบนัสจากโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้นบนเว็บไซต์ และหากพบว่าผู้เล่นมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ทุกรางวัลโบนัสต่างๆ และเงินที่ชนะ จะถูกริบคืน
  3. คุณไม่สามารถที่จะพยายามหลีกเลี่ยงข้อตกลงและเงื่อนไขโปรโมชั่นของเราด้วยวิธีการใด ๆ เพราะจะส่งผลให้คุณถูกริบโบนัสดังกล่าวและจำนวนเงินฝากที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผลบังคับใช้
 7. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  1. ท่านยอมรับและยินยอมที่จะให้ Happy Vegas ดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ อนุญาตให้คุณเข้าเล่นเกมส์ และให้บริการอื่นใดที่สำคัญๆ จากทางเว็บไซต์เราได้
  2. Happy Vegas จะทำการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านและเคารพในความสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางธุรกิจ และกฎหมายที่บังคับใช้
  3. Happy Vegas จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่จะให้ท่านเข้าเล่นเกมส์ต่างๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเกมส์
  4. Happy Vegas จะดำเนินการในข้อมูลส่วนตัวท่านในกรณีที่ทางบริษัทมีความประสงค์ในการที่จะเข้าตรวจสอบ ซึ่งในกรณีนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเกมส์ได้
  5. ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่มีการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านในกรณีต่างๆ เช่น การดำเนินรายการที่เกี่ยวกับทางสมาชิก หรือการเข้าร่วมเล่นเกมส์ รวมทั้งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของท่านสมาชิกให้มีความโปร่งใส หรือในกรณีอื่นๆ ซึ่งจะต้องยึดหลักให้เป็นไปตามกฎหมาย ในขณะที่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีส่วนร่วมทางธุรกิจ รวมถึง บริษัทผู้ให้บริการในด้านต่างๆของ Happy Vegas อาจมีหน้าที่ในบางส่วนในการควบคุมหรือดำเนินการทางเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงให้กับบริษัทต่างๆเหล่านี้ โดยถือว่าท่านยินยอมในที่นี้ให้สามารถเป
  6. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎใน Happy Vegas
  7. ท่านต้องทำการแจ้ง Happy Vegas ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่แตกต่างไปจากการลงทะเบียนกับทางเราในครั้งแรกที่ ท่านได้ทำการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
  8. เพื่อที่จะทำให้คุณได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ Happy Vegas และผู้ให้บริการอาจทำการส่งข้อมูลส่วนตัวจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหลักการที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ทั้งนี้ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลของท่านสามารถมีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวได้
  9. ในกระบวนการการจัดการส่วนงานสมาชิกต่างๆ ทาง Happy Vegas อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยการตรวจสอบสถานะทางการเงิน หรือ หน่วยตรวจสอบการทุรจิต และต่อต้านการฟอกเงิน ที่มีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ทั้งนี้ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลของท่านสามารถเปิดเผยกับองค์กรต่างๆได้
  10. เพื่อที่จะทำให้การใช้เว็บไซต์เป็นไปโดยง่ายต่อผู้ใช้ และเพื่อที่จะนับจำนวนของผู้ที่เข้าใช้ในระบบ รวมไปถึงการพัฒนาบริการต่างๆ ทาง Happy Vegas ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากเบราเซอร์ของคุณ โดยข้อมูลต่างๆที่ส่งมาทางเรานั้นเรียกว่า คุ้กกี้ หากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงก็สามารถปิดไม่ให้มีการเก็บข้อมูลคุ้กกี้ดังกล่าว(โดยท่านอาจศึกษาถึงวิธีการทำได้จากคู่มือในแต่ละเบราเซอร์ของท่านที่ท่านได้ใช้งานอยู่) อย่างไรก็ตามหากท่านปิดการใช้งานคุ้กกี้อาจทำให้มีการจำกัดการเข้าใช้งานสำหรับเว็บไซต์บางเว็บไซท์ได้
  11. ท่านยินยอมให้ Happy Vegas แจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ บริการใหม่ๆ และโปรโมชัน หากท่านไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางเรา ท่านอาจยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวได้ แต่ท่านก็ยังสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อีก
 8. การร้องเรียน
  1. คำร้องเรียนของผู้ใช้สามารถทำได้ ดังนี้:
   1. Happy Vegas ผ่านทางอีเมล์ที่ [email protected]
   2. ฝ่ายดูแลลูกค้าที่ [email protected]
   3. Happy Vegas จะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการแก้ไขเรื่องรายงานทันที
   4. หากผู้ใช้มีการสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ผู้ใช้สามารถติดต่อ Happy Vegas ที่ [email protected] โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม
   5. ผู้เล่นมีสิทธิที่จะยื่น ข้อพิพาทที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ได้ที่ Gaming Services Provider N.V ผ่าน [email protected]
 9. ลิมิตความรับผิดชอบ
  1. การตัดสินใจใช้บริการเว็บไซต์ของผู้เล่น จะถือเป็นความเสี่ยงของผู้เล่นเอง เว็บไซต์และเกมส์ต่างๆ ที่ทางเราจัดหามาให้ ไม่ถือว่าเป็นการการันตีใดๆ ทั้งสิ้น
  2. โดยปราศจากอคติในเรื่องทั่วไปของบทบัญญัติก่อนก่อนหน้านี้ของ Happy Vegas ผู้นำ พนักงาน คู่ค้า ผู้ให้บริการ:
   1. ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของพวกเขา
   2. ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์และเว็บไซต์มีอิสระจากความผิดพลาด;
   3. ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์และ/หรือเกมจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก;
   4. จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ มูลค่า ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอ้อม พิเศษ เกี่ยวกับผลลัพธ์ บังเอิญหรือเป็นอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์หรือการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในเกม
   5. การจัดหาบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ Happy Vegas ทาง Happy Vegas หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร, ลูกจ้างหรือพนักงาน, หุ้นส่วน, บริษัทที่ร่วมงานกับ Happy Vegas จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการใช้บริการหรือเล่นเกมส์กับ Happy Vegas ของตัวผู้เล่นเอง
 10. นโยบายป้องกันการฟอกเงิน
  1. หากผู้เล่นพบปัญหาหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในการใช้บริการเว็บไซต์หรือเกมส์ของเรา ผู้เล่นมีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ Happy Vegas รับทราบในทันที
  2. Happy Vegas อาจทำการล็อค, ระงับ หรือปิดบัญชีของผู้เล่น รวมถึงไม่อนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชี หากพบว่าบัญชีของผู้เล่นมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น
  3. การกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายหรือต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบทั้งหมด โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการริบเงินในบัญชีของสมาชิกด้วยเช่นกัน หรืออาจโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุมหรือตรวจสอบ
  4. Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตรวจสอบและตัดสินใจเกี่ยวกับบัญชีที่น่าสงสัยตามข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและรวบรวมไว้ได้ ความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างข้อมูลผู้เล่นและรายละเอียดบัญชีธนาคาร การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของพฤติกรรมการฝากและถอน การเปิดบัญชีที่น่าสงสัยและการใช้ IP จำนวนเงินฝากที่ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเดิม ข้อมูลบัญชีที่น่าสงสัยว่าใช้ร่วมกันกับบัญชีที่ถูกแบนก่อนหน้านี้ (บางบัญชีเท่านั้น) ที่ใช้สำหรับการอ้างอิงเพื่อพิจารณาดูว่ามีความผิดปกติในบัญชีที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นกิจกรรมการฟอกเงิน เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงิน ตามข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้ ในระหว่างดำเนินการผู้เล่นสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้เล่นในระหว่างกระบวนการสอบสวนนี้ได้
 11. บุคคลผู้อยู่ในข่ายอำนาจทางการเมือง
  1. บุคคลผู้อยู่ในข่ายอำนาจทางการเมือง (Politically-Exposed Person: PEP) ซึ่งหมายถึง a) ผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ หรือ อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงในฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารนิติบัญญัติทหารหรือตุลาการของรัฐบาล (ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือ แต่งตั้ง) b) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรการค้าที่เป็นของรัฐบาล และ/หรือ เป็น บริษัท ธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นที่จัดตั้งขึ้นโดยหรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว c) เจ้าหน้าที่อาวุโสของพรรคการเมืองหลักของประเทศ d) สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงคู่สมรสพ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก และ พ่อ แม่ หรือ พี่ น้อง ของคู่สมรสของบุคคลใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในสาธารณะ (หรือเป็นที่รู้จักของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง) และ บุคคลใกล้ชิดของผู้ร่วมวิชาชีพ
  2. Happy Vegas ห้ามมิให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอย่างชัดเจน ผู้ใช้ที่ต้องการสร้างบัญชีสมาชิกกับ Happy Vegas ต้องประกาศว่าพวกเขาไม่ใช่ บุคคลผู้อยู่ในข่ายอำนาจทางการเมือง (PEP) โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์
  3. ในกรณีที่ Happy Vegas ค้นพบหรือมีข้อสงสัยที่เชื่อว่าผู้ใช้อยู่ภายใต้หมวดหมู่ใด ๆ ของ บุคคลผู้อยู่ในข่ายอำนาจทางการเมือง (PEP) ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่าบัญชีสมาชิกของพวกเขาจะถูกระงับในขณะที่บัญชีสมาชิกของพวกเขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ผู้ใช้อาจต้องจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน (KYC) เพิ่มเติมที่จำเป็นและแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุน
  4. การตัดสินใจของ Happy Vegas ในการประกาศผู้ใช้เป็น บุคคลผู้อยู่ในข่ายอำนาจทางการเมือง (PEP) ถือเป็นที่สิ้นสุด บัญชีของสมาชิกจะถูกปิดและเงินที่เหลือทั้งหมดในบัญชีของ Happy Vegas จะถูกริบ
 12. นโยบายการคืนเงิน
  1. ไม่สามารถขอคืนเงินในยอดฝากเงิน (รวมถึงโบนัส) ที่ใช้ทำการเดิมพันไปแล้ว
  2. คำขอคืนเงินจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีการร้องขอภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าวหรือภายในสามสิบ (30) วันหากผู้เล่นสามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลอื่น (หรือผู้เยาว์) มีการเข้าถึงบัญชีของผู้เล่น
  3. คำขอคืนเงินจะต้องยื่นคำขอผ่านทางอีเมลเท่านั้น โดยสงอีเมลมาที่ [email protected]
  4. การคืนเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากการตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ที่ได้รับจากผู้ร้องขอ
  5. การคืนเงินจะดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารที่ได้รับการยืนยันของผู้เล่นที่ใช้ดำเนินการในการฝากเงิน
  6. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการคืนเงินหรือทำธุรกรรมย้อนกลับจนกว่าจะสามารถตรวจสอบหรือยืนยันตัวของผู้ใช้บัญชีได้ การระงับการคืนเงินจะดำเนินการตรวจสอบอย่าละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าการการดำเนินการนี้มีความน่าเชื่อถือได้เพียงพอ ในการดำเนินการผู้ร้องเรียนตกลงและยอมรับที่จะแสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งมีลายเซ็นของคุณและรูปถ่ายของผู้ร้องขอ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ (“เอกสารยืนยันตัวตน”) หากเอกสารดังกล่าวไม่สามารถมอบให้ภายในห้า (5) วันนับจากวันที่เราร้องขอ เว็บไซต์จะระงับการคืนเงินหรือการทำธุรกรรมย้อนกลับ นอกจากนี้บัญชีผู้เล่นของคุณอาจถูกปิดและเงินที่เหลือทั้งหมดอาจถูกริบคืน การตัดสินใจของ Happy Vegas ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคุณโดยไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ
 13. การฝ่าฝืน บทลงโทษ และปิดบัญชี
  1. หากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดใดๆก็ตามของเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ หรือ Happy Vegas มีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าผู้ใช้ละเมิดกฎเหล่านี้ ทาง Happy Vegas ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ปิดบัญชีสมาชิก และริบเงินในบัญชีสมาชิก (รวมไปถึงเงินที่ฝากเข้ามา) โดยถือว่าเงินดังกล่าวเป็นโทษปรับในการละเมิดกฎซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาภายหลัง
  2. หาก Happy Vegas สงสัยหรือพบว่าผู้เล่นพยายามโกง ฉ้อฉล จากการใช้บริการบนเว็บไซต์ นั่นถือว่าผู้เล่นได้ฝ่าฝืนกฎของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และบัญชีของผู้เล่นจะถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ Happy Vegas อาจจะทำการระงับบัญชีผู้เล่น หรือปิดบัญชีถาวร และยกเลิกการวางเดิมพันทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ
  3. ผู้เล่นยอมรับว่าในกรณีที่ผู้เล่นมีการฝ่าฝืนกฎข้อตกลงและเงื่อนไขของ Happy Vegas ดุลยพินิจของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุด และอาจส่งผลให้ บริษัทปิดบัญชีผู้เล่น และไม่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป
 14. ทรัพย์สินทางปัญญา
  1. Happy Vegas ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หากผู้เล่นหรือบุคคลใดก็ตามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าว
  2. www.happyvegas.com คือ URL ของ Happy Vegas และไม่อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ หรือนำไปใช้บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. Happy Vegas เป็นเจ้าของใบอนุญาต และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยี, ซอฟแวร์ และระบบรวมถึงดีไซน์ต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา
  4. ข้อความบนเว็บไซต์ของ Happy Vegas เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท© และฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท โดยลิขสิทธิ์นี้ยังคลอบคลุมถึง ตัวอักษร, กราฟฟิค, โค้ด, ไฟล์และลิงค์ต่างๆ ที่ปรากฎและเป็นของ Happy Vegas บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เลียนแบบหรือลอกเลียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วน ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ การใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้เล่น ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นมีสิทธิ์ในการคัดลอก เลียนแบบ ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา
  5. การลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
  6. ผู้เล่นยอมรับที่จะไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการควบคุมเว็บไซต์ของ Happy Vegas หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเข้าข่าย บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้อง
 15. โมฆะ
  1. หากข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในฉบับนี้ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และข้อตกลงอืนๆ ยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้
 16. การโอนสิทธิ์
  1. Happy Vegas สงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์หรือส่งต่อสัญญาฉบับนี้ ผู้เล่นไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ให้แก่ผู้อื่นได้
 17. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท Happy Vegas และผู้เล่น เรามีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เล่นได้กระทำกับเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ระบบ โปรแกรม และอื่นๆ ซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้เล่นกับเว็บไซต์
  2. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่ามีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์เป็นเอกสาร หรืออื่นๆ และบริษัทถือว่าผู้เล่นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด